KPO - KAINUUN PUHELINOSUUSKUNTA
       

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN (KPO) SÄÄNTÖJÄ TÄYDENTÄVÄT OSUUSKUNNAN JÄSENYYTEEN LIITTYVÄT HALLITUKSEN MÄÄRITTELYT

 

1 Uuden jäsenen hyväksyminen
 

Jäseneksi hyväksyminen edellyttää, että jäsenyyden hakijalla on käytössään omissa nimissään Kainuun Puhelinosuukunnan (KPO) tytär- tai osakkuusyhtiön puhelin-, laajakaista-, kuitu- tai kaapeli-TV -liittymä. Jäseneksi voidaan hyväksyä vain yksi luonnollinen henkilö tai juridinen yhteisö, yhdellä jäsenyydellä ja osuudella ei siis voi olla useita omistajia.

Jäsenyys voidaan hyväksyä ilman perusedellytyksenä olevaa käyttöehtoa silloin, kun osuus on siirtynyt perinnön, testamentin, avio-oikeuden, yleisseurannon tai konernin sisäisten siirtojen nojalla.

 KPO:n säännöt, 3§ Jäsenyys
Osuuskunnan jäseneksi voivat liittyä 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt. Jäseneksi pyrkivän on haettava jäsenyyttä kirjallisella hakemuksella osuuskunnan hallitukselta, joka päättää hakemuksen hyväksymisestä, hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä.

2 Osuuksien siirrot nykyisille jäsenille

 

Osuuden/osuuksien  siirto jo osuuskuntaan merkityn jäsenen nimiin edellyttää, että jäsenellä/hakijalla on käytössään omissa nimissään kaikkia osuuksiaan vastaava määrä Kainuun Puhelinosuuskunnan (KPO) tytär- tai osakkuusyhtiön puhelin-, laajakaista-, kuitu tai kaapeli-TV-liittymiä. Osuuden omistajaksi voidaan hyväksyä vain yksi luonnollinen henkilö tai juridinen yhteisö, osuudella ei siis voi olla useita omistajia.

Osuuden siirto voidaan hyväksyä ilman perusedellytyksenä olevaa käyttöehtoa silloin, kun osuus on siirtynyt perinnön, testamentin, avio-oikeuden, yleisseuraamon (1 vuoden kuluessa) nojalla tai konsernin sisäisissä siirroissa.

Uudet osuudet ja osuuden siirrot kirjataan jäsenelle hallituksen hyväksymisen jälkeen.

KPO:n säännöt, 4§ Osuus ja osuuden nimellisarvo (osuusmaksu)
Jokaisen jäsenen on otettava yksi osuus. Jäsenellä on lisäksi oikeus ottaa osuuksia osuuskuntaan omissa nimissään ja käytössään olevien liittymien määrällä hallituksn erikseen päättämin tavoin.

3 Voimassaolo

 

Hallituksen määrittelyt ovat voimassa toistaiseksi.


Kajaanissa 15.2.2017

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNTA (KPO)
Hallitus

 


        

KPO 120 vuotta julkaisu

KPO 120 vuotta kehityksen vauhdittajana

Jäsenetuohjelma osuuskunnan jäsenille

Kutsu Osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen 24.5.2018

EtusivuSivukarttaYhteydenototYhteystiedotKäyttöehdot